pfda

  1. Tajfunyoyo

    [Podanie]Tajfunyoyo[IC][OOC]

    Część IC -Imię i nazwisko Jan Rebec -Wiek 25 -Zamieszkanie Boruta -Wykształcenie Średnie -Stan cywilny Kawaler. -Dotychczasowe Nie pracowałem wcześniej w Policji,Pracowałem jako dostarczyciel pizzy. -Kilka słów o sobie Sympatyczna nieszukająca potyczek osoba lubię pomagać innym. List...
Do góry