glue

  1. Tomskyy

    Sandbox Nie ma fazy?

    Ja i inni gracze nie możemy żyć bez ćpania! Bez fazy to nie ćpanie! To potrzebne bo chcemy robić np. coś takiego że dobry gracz ćpa ma faze i ma innych pozabijać. POTRZEBUJEMY FAZY!
Do góry