ogłoszenie

  1. dzonyloker

    Pozwolenie na broń palną

    W związku z dużą przestępczością i atakami terrorystycznymi, PolicjaRp ogłasza, że pozwolenie na broń palną nie obejmuje broni długiej i automatycznej. Dozwolone jest przechowywanie takiej broni tylko w mieszkaniach, gdzie będzie ona służyć jako narzędzie do samoobrony. Znalezienie jej przez...
  2. dzonyloker

    [ZAMKNIĘTE]Restart map przy kolejnej aktualizacji gry

    Dzisiejszego dnia (17-11-2015) miał być przeprowadzony restart map na wszystkich naszych serwerach. Restart ten nie odbył się, ponieważ w najbliższej aktualizacji ma być zmieniony system budowania i prawdopodobnie wymusi to restart wszystkich map (tego jeszcze nie wiemy, ale lepiej 3-4 dni...
Do góry